1.            Inschrijvingen

              
De TRAIL de la Strange biedt je 4 parkoers (4-8-16-24 Km). Elke deelnemers schrijft zich in op het parkoers van zijn keuze naar gelang zijn
               fysieke capaciteiten.

                   Er zijn geen voorinschrijvingen, inschrijvingen worden enkel ter plaatse gedaan (laatste mogelijke inschrijvingen max 1/2u voor de wedstrijd);
               Plan om er voldoende van tevoren te zijn, rekening houdend met het feit dat de mogelijkheden om te parkeren in de buurt van het startterrein
            beperkt zijn.
              Cadeau aangeboden aan de eerste 50
ingeschrevenen van elke parkoers.

              
2.           Organisatie van de trail

             
Ziehier de starttijden van de verschillende trails  :

                 24 Km           Start
14u30
                16 Km                        Start 15u00
                  8 Km                                      Start
15u30
                  4 Km                                                   Start
16u00

            
              Er is geen podium. De chronos zijn gemaakt als een indicatie.
              Het afsluitinguur voor de 8-16-24 km is om 17u30 ann de laatste bevoorrading. Deelnemers die na dit uur aankomen, worden niet opgenomen in
              het klassement. De bevoorradingen worden bovendien afgzsloten om 17u30.

              De trail wordt gelpen met respect voor en bescherming van het milieu. Bij elke bevoorrading zorgt de organisatie voor een zone voor het
              wegwerpen van afval.

              De organisatie behoudt zichzelf voor de nodige wijzigingen voor het goede verloop van de wedstrijd uit te voeren, namelijk het afschaffen van
              doorgangen door de rivieren, indien de woorwaarden niet voldoende beveiligd zijn (meteorologische condities ...).


3.          Verantwoordelijkheid

              
De deelnemers worden verzocht het weerbericht te bekijken tijdens de dagen voor de wedstrijd en hun outfit aan te passen aan de voorziene
               weeromstandigheden.

               Elke deelnemer moet in staat zijn  :

                   -  alarm te kunnen slaa (via gsm, fluitje ...).
                   -  zich in zijn eigen veiligheid te voorzien, door aangepast te zijn aan de omstandigheden van het terrein en de meteorologische condities
                      (camel bag, aangepast schoeisel ....).

              De wegen zijn niet gesloten voor het verkeer. De deelnemers dienen dus de wegcode te respecteren op de enkele meters asfalt. De
              deelneming verloopt onder de totale verantwoordelijkheid van de concurrenten met elke afwijzing van aansprakelijkheid t.o.v de
              organisatoren in geval van schade of onmiddellijke of latere gevolgen die zich zouden kunnene voordoen door de deelname aan de
              wedstrijd.

4.           Toestemmingen

            
Door zijn deelname geeft de deelnemer zijn stilzwijgende toestemming voor het gebruik van elke foto of beeldopname betreffende het
             evenement in het kader van diens promotie.